Kleinschalige woonvoorzieningen

 • keine Elemente mit Buchstabe:
  A
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  B
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  C
 • zeige Elemente mit Buchstabe:
  D
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  E
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  F
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  G
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  H
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  I
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  J
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  K
 • zeige Elemente mit Buchstabe:
  L
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  M
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  N
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  O
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  P
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  Q
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  R
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  S
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  T
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  U
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  V
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  W
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  X
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  Y
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  Z
 • keine Elemente mit Buchstabe:
  0-9

Naast gezinshuizen zijn er meer kleinschalige woonvoorzieningen. Niet altijd is het even duidelijk wat de beste woonplek is. Is een gezinshuis toch niet haalbaar maar een leefgroep in een grote residentiële instelling of zelfs een gesloten plaatsing niet wenselijk, dan is er een groeiend aantal kleinschalige woonvoorzieningen.

Naast de gezinshuizen, willen we ook deze voorzieningen een plek bieden op Platform Gezinshuizen. Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van een geschikte plek, daar waar een gezinshuis niet meer passend blijkt.

Op platformgezinshuizen.nl kunnen nu ook kleinschalige woonvoorzieningen worden aangemeld, middels een gekleurde marker op de kaart wordt aangegeven of je wel of geen vrije plek beschikbaar hebt. Verwijzers kunnen direct met de woonvoorziening of de intaker contact opnemen om een eventuele plaatsing te bespreken.
 
 
Verwijzers kunnen ook een oproep te plaatsen, deze oproep is op het platform beschikbaar voor ingelogde gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen en wordt gedeeld in de aanmeldingen Whatsapp-groep (indien aangevinkt), uiteraard zijn de cliënt gegevens hierbij anoniem.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl