Gezinshuizen - Aanmelden op platform

Het opgegeven email adres is niet zichtbaar voor anderen
De 'aanmeldingen' app-groep wordt uitsluitend gebruikt voor het delen van oproepjes van verwijzers.
Mobiel nummer t.b.v. de aanmeldingen WhatsApp groep.Dit nummer wordt niet op de website weergegeven.
Notatie: Straatnaam 1 Voor een juiste plaatsing op de kaart is straat en huisnummer noodzakelijk.
Notatie: 1234AA De postcode is noodzakelijk voor een juiste plaatsing op de kaart
De plaats wordt gebruikt voor de positie op de kaart
Heeft het gezinshuis momenteel vrije plekken, zo ja, dan komt er een groene 'marker' op de kaart
Indien ingevuld is dit email adres wel openbaar zichtbaar
Eventuele aanvulling op doelgroep of zorgaanbod
 locate me
Het lokaliseren lukt soms niet meteen, probeer het dan nog eens of sleep de marker naar de juiste/ gewenste locatie
Graag bij het invullen van het formulier zelf een wachtwoord bedenken en invullen, hierbij heb je later toegang tot je ingevulde gegevens.
Velden gemarkeerd met een ster moeten worden ingevuld!

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl

Image