Om iets te wijzigen moet je eerst inloggen in je account, deze heb je gekregen bij het aanmelden van je gezinshuis of het plaatsen van een oproep. Je inlognaam is meestal je email adres, het wachtwoord heb je zelf gemaakt. Wachtwoord vergeten, vraag hier een nieuwe aan.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl

Image