Maatwerk voor gemeenten

Steeds meer gemeenten/ regio’s verlangen van gezinshuizen, dat ze zich aansluiten bij een grotere systeemaanbieders. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd worden zijn:

 • Kwaliteitsborging door systeemaanbieder

 • Beheersbaar contractbeheer

 

Platform Gezinshuizen, biedt met maatwerk contractering, een oplossing voor bovenstaande punten.

Neem contact op voor meer informatie

Stuur een email naar: maatwerk@platformgezinshuizen.nl of bel met Roel de Boer 0615077078

Kwaliteitsborging door Platform Gezinshuizen

Platform gezinshuizen werkt alleen met zelfstandige gezinshuizen, waarbij minimaal één gezinshuisouder een geldige beroepsregistratie heeft (SKJ of BIG). Platform Gezinshuizen voert bij aanvang en periodiek een ‘start check’ uit, waarbij gekeken wordt of het gezinshuis aan de volgende wettelijke (kwaliteit) eisen voldoet:

Wettelijke eisen aan zelfstandige gezinshuizen

 • Minimaal één gezinshuisouder met een relevante opleiding op HBO-niveau of erkenning via de EVC procedure

 • Minimaal één gezinshuisouder SKJ-geregistreerd (of BIG-geregistreerd bij relevante opleiding, bijv. orthopedagoog)

 • Gezinshuisouder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar handelen en ter verantwoording te roepen m.b.t. zijn/haar handelen bij beroepsregister (SKJ en/of BIG)

 • Alle gezinshuisouders beschikken over een geldige VOG

 • Het gezinshuis beschikt over een onafhankelijke klachtenregeling met klachtencommissie

 • Het gezinshuis beschikt over een werkend Kwaliteitsmanagement Systeem

 • Het gezinshuis heeft het onafhankelijk vertrouwenswerk vormgegeven (via Jeugdstem of Zorgbelang)

 • Het gezinshuis heeft zich conform de WTZA gemeld als nieuwe zorgaanbieder bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Het gezinshuis levert gegevens (2x per jaar) over verleende jeugdhulp aan het CBS aan

 • Het gezinshuis vult CIBG, jaarverantwoording jeugdhulp in en publiceert hier haar jaarverslag

Daarnaast zijn er de volgende aanvullende eisen vanuit Platform gezinshuizen

 • Het gezinshuis is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid

 • Het gezinshuis heeft een samenwerking met een gedragswetenschapper

Image

Contractbeheer door Platform Gezinshuizen

Het biedt de volgende voordelen om de maatwerkovereenkomst te laten uitvoeren door Platform Gezinshuizen:

 

 • Eén contractpartij voor maatwerkovereenkomsten

 • Eén vast aanspreekpunt

 • Eén declarant

 • Eén partij voor de productie verantwoording

 • Professionele gezinshuizen (voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen)

 • Minimaal één gezinshuisouder heeft relevante beroepsregistratie SKJ of BIG

 • Landelijk gezinshuis regulier tarief *

 • Vaste toeslag bij gezinshuis specialistisch **

 • ≈ 95% van de etmaal vergoeding naar gezinshuis (≈ 5% is onkosten vergoeding voor Platform Gezinshuizen)

 • Groot netwerk van gezinshuizen


  * Op basis van de VNG rekenmodule voor gezinshuis tarieven (2 gezinshuisouders, 4 gezinshuiskinderen, verhoogd met CPI 2022, 2023 en januari 2024)

  ** Bij een hogere zorgzwaarte bijvoorbeeld ter voorkoming van jeugdhulp plus, complexere problematiek, langdurige thuiszitter of plaatsing vanuit jeugdhulp plus

   

Uitbetaling etmaal vergoeding aan gezinshuis

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl

Image