Maatwerk voor gezinshuizen

Steeds meer gemeenten/regio’s verlangen van gezinshuizen, dat ze zich aansluiten bij een grotere zorgaanbieder, zodat het aantal partijen waarmee ze een samenwerking aan moeten gaan beperkt blijft. Dit maakt het voor individuele gezinshuizen steeds moeilijker om zich te contracteren. Werk en privé vallen bij gezinshuisouders samen, aangezien hun gezinssysteem de basis is voor hun werk en de geplaatste kinderen bij hen in huis wonen. Behoud van eigen regie en zelfstandigheid is daarom een belangrijk goed. 

Platform Gezinshuizen biedt gezinshuizen de mogelijkheid de contractering aan hen uit te besteden in een constructie, waarbij de eigenheid en autonomie van het gezinshuis behouden blijft en kosten minimaal zijn. Na een ‘start check’, waarbij gekeken wordt of het gezinshuis aan de basis (kwaliteit) eisen voldoet, kan er een overeenkomst afgesloten worden tussen het gezinshuis en Platform Gezinshuizen. Het Platform zorgt vervolgens voor een overeenkomst met de woonplaatsbeginsel verantwoordelijke gemeente, waarbij we streven naar eerlijke landelijke tarieven (regulier, specialistisch, crisis) voor alle gezinshuizen. We dragen zorg voor het gehele berichten verkeer van de jeugdige, declareren bij de gemeenten en betalen uit aan de gezinshuizen. Ook zorgen we jaarlijks voor de productie verantwoording, e.v.t. controle verklaring van de accountant en voor de CBS uitvraag voor de betreffende jeugdigen.

Neem contact op voor meer informatie

Stuur een email naar: maatwerk@platformgezinshuizen.nl of bel met Roel de Boer 0615077078

Samengevat

  • Woonplaatsbeginsel buiten de eigen regio? ->> Contract via Platform Gezinshuizen*

  • Met behoud van zelfstandigheid en eigen regie

  • Zelf verantwoordelijk voor de matching

  • Landelijke tarieven

  • Factureren aan Platform Gezinshuizen

  • Uitbetaling door Platform Gezinshuizen

  • Productie verantwoording en controle verklaring door Platform Gezinshuizen

 

* Een overeenkomst via Platform Gezinshuizen is aanvullend op reeds bestaande overeenkomsten, bijvoorbeeld in de eigen regio. Het is bedoeld als extra service, wanneer er een maatwerkovereenkomst nodig is. Dan kan Platform Gezinshuizen deze verzorgen. Dit heeft geen invloed op de contractering voor reeds bestaande of toekomstige jeugdigen kin het gezinshuis, waarvoor er al een contract met de betreffende gemeente of regio is. Relevante beroepsregistratie SKJ/ BIG van minimaal één gezinshuisouder is vereist. Platform Gezinshuizen werkt enkel vanuit de Jeugdwet.

Uitbetaling etmaal vergoeding aan gezinshuis

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl

Image