Voor verwijzers

Gezinshuizen en zeker de beschikbare plekken in gezinshuizen zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Op platformgezinshuizen.nl kan ieder gezinshuis zich kan aanmelden. De gezinshuizen worden vervolgens getoont op de gezinshuizen kaart.

Middels een gekleurde marker op de kaart is er direct te zien of er wel of geen plekken beschikbaar zijn. Er kan direct met het gezinshuis of de betreffende intaker contact worden gelegd.Zelf als verwijzer een oproep plaatsen, wanneer je een plek zoekt in een gezinshuis, dat kan ook. Zie hier naast, hoe dat in zijn werk gaat. Oproepen zijn alleen te zien voor ingelogde gezinshuizen en verwijzers en worden desgewenst in de besloten WhatsApp-groep gedeeld, uiteraard zijn de cliënt gegevens hierbij anoniem.

Nb:

Platform Gezinshuizen biedt verwijzers de ruimte om plaatsingsverzoeken te doen en deze te laten delen binnen de App-groep. Daarnaast kan ieder gezinshuis zich op de kaart aanmelden en aangeven of er vrije plekken beschikbaar zijn. Verwijzers en gezinshuizen kunnen direct contact met elkaar opnemen. De gezinshuizen en verwijzers onderling zijn zelf verantwoordelijk voor de matching en plaatsing. Platform Gezinshuizen maakt enkel vraag en aanbod zichtbaar.

Hoe werkt het?

Plaatsen oproep voor plaatsing

Vul het web formulier 'oproep voor plaatsing' in.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl