Oproep afmelden

Vul de verplichte velden in.
Vul de verplichte velden in.
Vul de verplichte velden in.
Vul de verplichte velden in.
Vul de verplichte velden in.

Hoe het afmelden van een oproep werkt:

Indien er een plek gevonden is, of de oproep om een andere reden niet meer van toepassing is, kan deze worden afgemeld.

 

  1. Vul het formulier 'afmelden oproep in'. Belangrijk hierbij is het 'ID nummer' van de oproep, deze kan je terug vinden in de bevestigings email, die je hebt ontvangen bij het plaatsen van de oproep.

  2. De oproep wordt verwijderd van de website: platformgezinshuizen.nl

  3. De oproep wordt afgelemd binnen de Whatsapp-groep.

  4. Indien mogelijk wordt de oproep direct uit de Whatsapp-groep verwijderd, dit is afhankelijk van hoelang deze er al in staat.

  5. Na 90 dagen, worden oproepen automatisch uit de Wshatsapp-groep verwijderd.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Platformgezinshuizen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website. De op de kaart weergegeven gezinshuizen, hebben deze data zelf aangeleverd, mochten er gegevens niet correct zijn weergegevens dan kan hierover contact worden opgenomen met info@platformgezinshuizen.nl

Image