Login
Om iets te wijzigen moet je eerst inloggen in je account, deze heb je gekregen bij het aanmelden van je gezinshuis of het plaatsen van een oproep. Je inlognaam is meestal je email adres, het wachtwoord heb je zelf gemaakt. Wachtwoord vergeten, vraag hier een nieuwe aan.
Mijn items
Klik op de titel
Wijzigen item